Artikel Plaatsing
Image default
Aanbiedingen

ADD Online Test – Stel zelf je diagnose in 30 minuten

Een van de meest belangrijke zaken waarnaar men moet uitkijken als men te maken heeft met ADD of aandachttekortstoornis zijn de symptomen ervan. Een on-line onderzoek naar ADD is speciaal ontwikkeld om deze symptomen te ontdekken en de persoon in kwestie te zeggen wat hij kan doen. De ADD on-line testen geven ook sneller resultaat en ze zijn goedkoper in vergelijking met andere diagnosevormen en omdat ze ontworpen zijn door hoog opgeleide professionelen zijn ze ook zeer zorgvuldig in hun diagnosestelling.

 Een ADD on-line test is een eenvoudig progressieve vragenlijst die bestaat uit thematische doorlichtingsvragen die speciaal opgesteld werden om de mogelijkheden en de tekortkomingen van het individu te testen. Zoals altijd zal aan de persoon die aan ADD lijdt, gevraagd worden om zo duidelijk mogelijk op de vragen te antwoorden, om dus ook zo duidelijk mogelijk een diagnose te kunnen stellen. De ADD on-line test is hierin essentieel beter dan de andere testmethodes. Studies hebben geleerd dat mensen aan wie vragen worden gesteld, zelfs door ervaren professionelen, soms wel kunnen overdrijven en zaken verdoezelen waarvan ze vinden dat ze nogal vervelend zijn om kenbaar te maken. Omdat de ADD test afgenomen wordt zonder een begeleidende persoon, kan de patiënt zonder vrees voor minachting, wat toch zeer moeilijk is om mee om te gaan, antwoorden. Nadat de test is afgenomen, zal de persoon in kwestie een beter begrip hebben van datgene waarmee hij of zij moet omgaan en zal hij gemakkelijker bereid zijn om naar een gekwalificeerde psycholoog te gaan om zich te laten behandelen. De meeste psychologen helpen de patiënten strategieën te ontwikkelen waarmee ze de symptomen van hun ADD kunnen overwinnen.

Als je het moeilijk hebt om je te concentreren, als je belangrijke zaken onbeheerd achterlaat of zelfs vergeet en als je geen enkele taak kan afwerken dan heb je heel waarschijnlijk te maken met ofwel ADD of dyslexie. Je kan een zelfdiagnose doen door een ADD test te maken, waardoor je ook jouw leerstoornissen kan aanpakken.

Mocht u interesse hebben om een ADD test af te nemen of gewoon advies van een Utrechts psycholoog willen, schroom dan zeker niet om contact op te nemen.  Dit artikel werd geschreven door het editoriale team van depsycholoog.nl.