Artikel Plaatsing
Image default
Verbouwen

Inspectie van SZW: Leg ook het COVID-19 werken vast in de Risico Inventarisatie en Evaluatie

De COVID-19 crisis heeft veel invloed gehad op onze gehele samenleving van 2020. Maar uiteraard. Hierdoor is COVID-19 vrij werken ook een belangrijk item voor de inspectie SZW voor 2021. Zo is Coronaproof werken onderdeel van het algehele jaarplan. Niet alleen psychosociale arbeidsbelasting, werken met gevaarlijke stoffen, risico’s op ongevallen en incidenten zijn onderdeel van de RI&E. Ook COVID-19 is hier tegenwoordig onderdeel van en zit dus in de inventarisatie. De inspecteur van Sociale zaken en werkgelegenheid, Mark Kuijpers:

“Hoe het jaar 2021 eruit gaat zien is in veel opzichten onbekend. Wat we wel weten, is dat het virus ingrijpende gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt en daarmee voor het werkterrein en de werkwijze van de Inspectie SZW. We zien risico’s op besmetting tijdens het werk en op overbelasting in sectoren waar de druk toeneemt. Ook zijn er nieuwe risico’s door thuiswerken, zoals verstoring van de balans tussen werk en privé.”

Corona en de Risico Inventarisatie en Evaluatie

Door de tijdelijke wet van ‘maatregelen rond de COVID-19’ krijgt de huidige inspectie meer instrumenten om te kunnen handhaven. Als de werkgever serieus nalaat de nodige maatregelen te nemen, kan het bedrijf zelfs sluiting als gevolg hebben. Voor werkgevers is het belangrijk om de risico’s van werknemers te bepalen en een actieplan te ontwikkelen om corona op de werkvloer te voorkomen. Vergeet niet deze ook op te nemen in (dynamische) RI&E.

Veel industrieën en bedrijven en ook branches maken al gebruik van speciale coronaprotocollen en steeds meer industrieën gebruiken Corona-modules in de RI&E. Dit betekent dat de door Steunpunt RI&E goedgekeurde module Corona aan deze tak RI&E is toegevoegd. Als een bedrijf met maximaal 25 medewerkers de RI&E aanvult op basis van RI&E tools, hoeft Corona niet gebruikt te worden her getoetst. Een ideale tool hiervoor is bijvoorbeeld een Arbo Management Systeem.

 

Doelen van de Inspectie SZW

De inspectie van de SZW hebben de volgende uitgangspunten als doel:

> Omgaan met onveilige en ongezonde werksituaties en zoek de hoofdoorzaak en ontwikkel passende en effectieve methoden

> Leren van arbeidsongevallen en klachten over gevaarlijke en ongezonde situaties en het doen van onderzoek daarnaar

> Werkgevers en werknemers bewuster laten worden van de gevaren van ongezond en onveilig werken

> Interventie doen bij niet alleen de werkgever maar ook bij de andere partijen die betrokken zijn in het algehele proces.

https://www.raatwerk.nl/over-raatwerk/