Artikel Plaatsing
Image default
Gezondheid

Alles wat je moet weten over gevaarlijke stoffen

Een groot aantal producten en materialen waarmee in de bouw wordt gewerkt, kunnen schadelijk zijn voor je gezondheid. Of die van de medewerkers. Hiervoor zijn zelfs veiligheidsinformatiebladen ontwikkeld, welke ook wel vib’s worden genoemd. Deze vib’s bevatten precies die informatie waardoor het werk met een bepaalde stof veilig kan worden uitgevoerd. Wij vertellen je graag wat meer over gevaarlijke stoffen.

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Een groot aantal chemische stoffen kunnen schadelijk zijn voor je gezondheid, wanneer je deze inademt of zelfs maar op de huid krijgt. Blootstelling aan deze stoffen kan doorgaans op meerdere manieren:

–          De meeste gevaarlijke stoffen zijn vermengd in producten. Hierdoor spreken we doorgaans ook over schadelijke producten. Denk bijvoorbeeld aan producten als lijm, verf of ontkistingsmiddel.

–          Deze gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen tijdens het aanbrengen van dergelijke producten. Denk bijvoorbeeld aan verschillende epoxyproducten, PUR of acrylaat.

–          Ook kunnen gevaarlijke stoffen ontstaan tijdens een proces of het werk, dit is doorgaans het geval bij dieselmotoremissies of lasrook.

Hoe herken ik gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke stoffen kun je doorgaans herkennen op het etiket van het verpakte product. Op het etiket staan namelijk rood-witte ruitvormige pictogrammen die het type gevaar weergeven. Daarnaast kan er ook een signaalwoord bij vermeld staan. Zo wordt het signaalwoord ‘gevaar’ gebruikt voor zeer gevaarlijke producten. Daartegenover wordt het signaalwoord ‘waarschuwing’ gebruikt voor minder gevaarlijke producten.

Naast de pictogrammen zijn er ook gevaarszinnen weergegeven op het etiket. Dit zijn H- en P-zinnen en geven het risico van de stof aan. Een H-zin geeft hierin het gevaar aan en de P-zin geeft de voorzorgsmaatregelen aan.

https://www.devibfabriek.nl/