Artikel Plaatsing
Image default
Financieel

Geld lenen met een negatieve bkr

Als je bij het BKR (Bureau Krediet Registratie) bent aangesloten en geregistreerd, dan kom je in aanraking met een BKR melding. De moeilijkheidsgraad om geld te lenen is afhankelijk van je BKR melding, ook wel vermelding. Een dergelijke vermelding, ook wel een BKR registratie genoemd, blijft vijf jaar in het systeem staan. Gedurende die tijd kunnen verstrekkers van geld zien wat jouw vermelding is.

Een lening met BKR afsluiten gaat moeilijker dan je waarschijnlijk zult denken. Je zult eerst een aanvraag moeten indien, daarna krijg je een BKR toetsing en op basis daarvan wordt bepaald of je een lening mag afsluiten. Daarna ben je afhankelijk van kredietverstrekkers. Willen zij immers het risico nemen geld uit te lenen aan jou? Zodra je een betalingsachterstand oploopt, krijg je een negatieve BKR vermelding. Deze vermelding is ook wel bekend als een negatieve codering.

Een negatieve BKR registratie, ook wel BKR melding of vermelding genoemd, is op te splitsen in meerdere vormen. Zo heb je de A-codering en H-codering. Deze zullen nader worden toegelicht en uitgelegd. Ook vind je op deze website informatie over het afsluiten van een telefoonabonnement met BKR. Vaak blijft dat dit een moeilijk verhaal, want ook in deze gevallen willen kredietverstrekkers het liefst geen risico nemen.

Er zijn diverse soorten coderingen. De eerste opsplitsing die je kunt maken is: A-codering, waarbij de ‘A’ staat voor ‘achterstand’, en H-codering, waarbij de ‘H’ staat voor ‘herstel’. Wanneer je een betalingsachterstand oploopt, dan krijg je een A-codering. Zodra je erin slaagt deze achterstand in te halen, dan krijg je een H-codering.

Geld lenen met een negatieve BKR melding gaat niet gemakkelijk. Verstrekkers van geld willen natuurlijk zo min mogelijk risico lopen. Zelfs met een H-codering is het moeilijk om aan geld te komen. Je BKR vermelding blijft zoals gezegd vijf jaar geldig en in die tijd zul je op zoek moeten gaan naar andere en alternatieve oplossingen.

Geen bkr toetsing in het geval van

Een aanzienlijk aantal organisaties (minimaal 224 in totaal) toetsen dus bij het BKR. Toch zijn er een aantal organisatie die hier nog niet aan meedoen. Hier kunnen verschillende redenen voor worden aangenomen:

  • Het bedrijf wil zoveel mogelijk producten verkopen en neemt de betalingsrisico’s voor lief.
  • Een andere argument kan zijn dat de rente op het verleende krediet zeer hoog is. Hiermee kan de krediet verstrekker het risico ook compenseren.
  • Lenen van familie of vrienden of andersoortig in prive.
  • Lenen van een (vaak buitenlandse) organisatie die niet deelnemer is aan het BKR.
  • U sluit een lening af met een maximale waarde van € 750.

 

Direct geld lenen bkr oftewel direct geld lenen ondanks een negateive bkr registratie is geen sinecure heden ten dage. Vanuit de overheid worden strengere regels gesteld en vanuit de financiële branche wordt er in verband met de voortgaande kredietcrisis wel 2 keer nagedacht voordat er zomaar kredieten worden verstrekt.

Door het debacle met de DSB bank is het duidelijk geworden dat kredietverstrekkers een bepaalde zorgplicht hebben voor consumenten die willen lenen. De toetsing van de financiële kredietsituatie en verleden van een individu bij het Bureau voor de Krediet Registratie is zo’n voorbeeld van de zorgplicht.

Door de lange verjaringstermijn van 5 jaar (na aflossing !) blijft een negatieve BKR registratie nog lang werkzaam. Om toch mogelijkheden te bieden aan mensen die direct geld willen lenen met negatieve bkr registratie, maar zonder bkr toetsing zijn onder andere de minileningen of minikredieten uitgevonden.

Vraag naar lenen met bkr is gestegen.

Bij de aanvraag van bijvoorbeeld een doorlopend krediet, een persoonlijke lening of een creditcard wordt er nomaliter een toetsing uitgevoerd bij het BKR. De financiële organisatie waarbij u een krediet aanvraagt is vaak deelnemer aan het Bureau voor de Krediet Registratie en zal als onderdeel van de standaar aanvraag procdure een toetsing uitvoeren. Indien hieruit blijkt dat uw betalinggedrag goed is en u geen onoverkomelijke andere grootschalige kredieten hebt lopen, een regulier inkomen hebt e.d., dan zal een offerte verstrekt worden en bij overeenstemming een leningsovereenkomst met u afgesloten worden.

In de huidige consumptiemaatschappij is het snel voorhanden hebben van geld belangrijker dan het ouderwertse sparen. Daarnaast zijn er veel mensen die simpelweg niet rond kunnen komen (minstens 20 % van de consumenten, zowel laag, modaal als grootverdieners staan aan het einde van de maand in het rood op de betaalrekening). Een zogenaamde voorschotlening is dan een oplossing. Geld lenen met BKR gaat gepaard met een hoge rente c.q. administratiekosten., dusdanig hoog dat het totale risico voor banken kan worden gecompenseerd.

Lenen met BKR zegt niet 100% iets over krediet waardigheid

Indien u een negatieve codering bij het BKR achter uw naam hebt staan, is de kans groot dat u geen nieuw consumptief krediet kunt afsluiten of een nieuw GSM abonnement kunt afsluiten (deze vallen ook onder het BKR). Geen bkr toetsing bij aanvraag van een nieuw krediet is echter wel mogelijk. Uiteraard zullen zeer grote risicos worden gemeden. Iemand die geen zicht heeft op werk zal moeilijk een lening kunnen verkrijgen. Bij veel mensen betreft het het óm zogenoemde ‘incidenten’. Deze mensen hebben veelal toch een betrouwbare financiele toekomst, zodat deze doelgroep door het lage risico toch zeer interessant is voor organisatie die geld uitlenen.

Krediet zonder BKR. Een term die vaak gebruikt wordt voor het verkrijgen van een consumptief krediet zonder dat er een toetsing of registratie bij het Bureau voor de Krediet Registratie plaatsvindt. In Nederland zijn er maar enkele situaties waarin zoiets kan gebeuren. Zoals u op deze website kunt lezen zijn de meeste kredietverstrekkers deelnemer in het databasesysteem (CKI) van het BKR.

Indien u een kredietaanvraag doet voor meer dan € 750 wordt er al snel een toetsing door zo’n deelnemer uitgevoerd bij het BKR. Echter, het is en blijft afhankelijk van de kredietverstrekker. Er zijn in principe geen eisen verbonden aan kredietverstrekking behoudens de wetgeving die door de Autoriteit voor de Financiële Mededinging (AFM) gecontroleerd wordt, waarbij in feit gesteld wordt dat er geen suggestie of foutieve voorlichting mag plaatsvinden. (ook de banner Geld Lenen kost Geld is een voorbeeld hiervan)

Bij de aanvraag van een zogenaamde minilening of flitslening of minikrediet wordt er geen toetsing of registratie bij het BKR uitgevoerd omdat het in feite niet over een lening gaat omdat het een bedrag betreft van maximaal € 750, het wordt ‘geleend’ voor een periode korter dan 3 maanden. Een andere mogelijkheid om krediet zonder bkr te verkrijgen is het aangaan van bedrijfsmatige leningen (moet u wel een bedrijf voor hebben), het lenen van familie of vrienden, het lenen in het buitenland of het lenen met onderpand (bijvoorbeeld in een pandjeshuis). Zo ontvangt u Krediet zonder BKR !

Op deze website vind je al je gewenste informatie over minileningen, creditcard afsluitingen zonder BKR (Bureau Krediet Registratie) en geld lenen met een BKR melding. Daarna kun je ook het nodige te weten komen over het afsluiten van een telefoonabonnement en welke gevolgen dit met zich meebrengt. Ook alle zaken omtrent BKR zullen worden belicht.

Een minilening is een kleine geldlening, die ook wel een minikrediet wordt genoemd. De laatste tijd wordt deze leenvorm alsmaar populairder. Dit komt omdat de rondslomp rondom een minilening beperkt is. Binnen enkele minuten of zelfs secondes kan je geld ter beschikking krijgen. Dit is op momenten dat je snel geld nodig hebt zeer handig.

http://www.minileningaanvragen.com/hoe-kan-ik-snel-geld-lenen/